VBVB-ICT en I&O Netsys bundelen krachten

Amsterdamse ICT-dienstverleners VBVB-ICT en I&O Netsys bundelen de krachten tot de toonaangevende ICT-dienstverlener voor de non-profit en culturele sector.

(English version below)

Amsterdam, 8 mei 2024 – VBVB-ICT, een vooraanstaande ICT-dienstverlener gevestigd in Amsterdam en onderdeel van Futureproof Group, kondigt met trots de overname aan van I&O Netsys. I&O Netsys, gevestigd in Amsterdam en opgericht door Mark Bais, heeft een solide reputatie opgebouwd als ICT-dienstverlener in de non-profit en culturele sector in de Randstad. Samen worden ze een van de grootste ICT-dienstverleners in Nederland in de non-profit en culturele sector.

Mark benadrukt het belang van deze samenwerking: “Vanwege de snelle ontwikkelingen van het ICT-landschap en onze toewijding om onze klanten optimaal te bedienen, heeft I&O Netsys aansluiting gezocht bij de andere specialist in de regio Amsterdam: VBVB-ICT. We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met VBVB-ICT niet alleen ons succes zal bevorderen, maar ook onze positieve relaties met klanten en partners verder zal versterken!”

Mark zal gedurende een periode van minstens drie maanden betrokken blijven bij de organisatie en helpen bij een zorgvuldige overdracht aan het managementteam van VBVB-ICT. De dagelijkse leiding van zowel I&O Netsys als VBVB-ICT zal bij Femke Brouwer-Hobbelen als algemeen directeur liggen. Femke kijkt met enthousiasme uit naar de samenwerking met het team, de klanten en partners van I&O Netsys.

Femke Brouwer-Hobbelen: “Beide organisaties passen erg goed bij elkaar en vullen elkaar erg goed aan, zowel in kennis als in dienstenaanbod. Door onze krachten te bundelen, kunnen we onze klanten nog meer toegevoegde waarde bieden. Onze professionals delen niet alleen een passie voor ICT, maar hechten ook veel belang aan service en klantgerichtheid. Binnenkort zullen VBVB-ICT en I&O Netsys zich samen op één locatie in het centrum van Amsterdam vestigen.’’

De combinatie van VBVB-ICT en I&O Netsys streeft naar verdere groei in de regio Amsterdam en daarbuiten, door te profiteren van elkaars krachten en de gezamenlijke omvang. De samenwerking binnen Futureproof Group biedt verdere voordelen en mogelijkheden, waaronder gedeelde expertise en uitgebreide kennis en ervaring van andere onderdelen binnen de groep, financiële stabiliteit en schaalvoordelen.

Over VBVB-ICT
VBVB-ICT is een toonaangevende ICT-dienstverlener, die zich richt op culturele-, non-profitorganisaties en het MKB in de regio Groot-Amsterdam en de Randstad. Als Managed Service Provider (MSP) biedt zij uitgebreide ondersteuning op het gebied van ICT, waardoor onze klanten volledig worden ontzorgd. Daarnaast biedt VBVB-ICT advies en ondersteuning aan grotere organisaties met een eigen IT-afdeling. Met de expertise en duurzame, klantgerichte aanpak streeft VBVB-ICT ernaar om organisaties te ondersteunen bij het optimaliseren van hun ICT-omgeving, het verbeteren van hun bedrijfsprocessen en hen te helpen bij het behalen van de strategische en zakelijke doelen. Ga voor meer informatie naar onze website: https://vbvb.nl/.

Over Futureproof Group
Futureproof Group levert en beheert ICT-infrastructuren en cloud-omgevingen voor haar klanten. Daarnaast worden diensten verleend op het gebied van IT-security, business solutions, IT-consultancy, outsourcing en eindgebruikersondersteuning. Futureproof Group is vanuit meerdere vestigingen en onder verschillende labels actief in de Nederlandse markt. De bedrijven binnen de groep opereren grotendeels zelfstandig, met hun eigen specialisaties en identiteit, maar werken nauw samen door uitwisseling van expertise en resources. Ga voor meer informatie naar onze website: https://www.futureproof.nl/.

— English—

Amsterdam-based ICT service providers VBVB-ICT and I&O Netsys are joining forces to become the leading ICT service provider for the non-profit and cultural sector.

Amsterdam, May 8, 2024 – VBVB-ICT, a prominent ICT service provider located in Amsterdam and part of Futureproof Group, proudly announces the acquisition of I&O Netsys. I&O Netsys, based in Amsterdam and founded by Mark Bais, has built a solid reputation as an ICT service provider in the non-profit and cultural sector in the Randstad region. Together, they will become one of the largest ICT service providers in the Netherlands for the non-profit and cultural sector.

Mark emphasizes the importance of this collaboration: “Due to the rapid developments in the ICT landscape and our commitment to serving our customers optimally, I&O Netsys has joined forces with the other specialist in the Amsterdam region: VBVB-ICT. We are confident that partnering with VBVB-ICT will not only enhance our success but also further strengthen our positive relationships with customers and partners!”

Mark will remain involved with the organization for at least three months to assist with an adequate and efficient transition to VBVB-ICT’s management team. Both I&O Netsys and VBVB-ICT will be led by Femke Brouwer-Hobbelen as CEO. Femke looks forward to collaborating with the team, customers, and partners of I&O Netsys.

Femke Brouwer-Hobbelen: “Both organizations complement each other very well, both in terms of expertise and service offerings. By joining forces, we can provide even more added value to our customers. Our employees not only share a passion for ICT but also attach great importance to service and customer orientation. Soon, VBVB-ICT and I&O Netsys will be located at one shared location in the center of Amsterdam.’’

The combination of VBVB-ICT and I&O Netsys aims for further growth in the Amsterdam region and beyond, leveraging each other’s strengths and combined scale. Being part of Futureproof Group offers additional benefits and opportunities, including shared expertise and extensive knowledge and experience from other companies within the group, financial stability, and economies of scale.

About VBVB-ICT
VBVB-ICT is a leading ICT service provider, focusing on cultural, non-profit organizations, and SMEs in the Greater Amsterdam region and the Randstad. As a Managed Service Provider (MSP), it provides comprehensive ICT support, ensuring our customers are fully relieved of ICT concerns. In addition, VBVB-ICT offers advice and support to larger organizations with their own IT departments. With expertise and a sustainable, customer-centric approach, VBVB-ICT aims to support organizations in optimizing their ICT environment, improving their business processes, and helping them achieve strategic and business goals.

About Futureproof Group
Futureproof Group delivers and manages ICT infrastructures and cloud environments for its customers. Additionally, services are provided in IT security, business solutions, IT consultancy, outsourcing, and end-user support. Futureproof Group operates from multiple locations and under different labels in the Dutch market. The companies within the group largely operate independently, with their own specializations and identity, but collaborate closely through the exchange of expertise and resources. 

Deel dit artikel

INteressante artikelen

Ontdek meer blogs

VBVB-ICT en I&O Netsys bundelen krachten

Girls Day 2024

Girls’ Day 2024: Fix the system, not the girls

DMARCS settings

DMARC Settings: verbeter je E-mailbeveiliging

duurzame ict amsterdam mvo

MVO Jaarverslag 2023 staat online!

diversiteit en inclusie binnen de IT sector

Femke als rolmodel op Internationale Vrouwendag 2024

Password manager van Keeper

Password Manager: een must voor elke organisatie