Privacybeleid VBVB ICT

PRIVACY VERKLARING VAN VBVB ICT

Privacy- en cookiebeleid van VBVB ICT

VBVB ICT houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat vertrouwelijk met haar klantengegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt op de websites van VBVB ICT om verschillende redenen persoonsgegevens ‘achterlaten’, bijvoorbeeld:

  • U logt in bij een van onze klantenportals;
  • U laat een contactverzoek bij ons achter;
  • U meldt zich aan voor onze nieuwsbrief;

VBVB ICT gebruikt de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft ingevoerd. Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief komen uw gegevens in onze relatiedatabase, wat betekent dat u ook andere post van ons kunt ontvangen dan alleen nieuwsberichten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor ons feest of voor een ander evenement dat wij organiseren.

Aard van de persoonsgegevens

De gegevens die wij over u bewaren zijn contactgegevens: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en de organisatie waar u bij werkt. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of uw geboorteland.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden, tenzij de wet dat van ons verlangt.

Inzage en wijzigen

U mag te allen tijde bij VBVB om inzage vragen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt deze gegevens ook door ons laten aanpassen of verwijderen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar: info@vbvb.nl

Cookies

Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en cookies

JavaScripts; deze zorgen ervoor dat we informatie kunnen verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in:
Cookies; dit zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld uw surfgedrag

Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website, bijvoorbeeld bij de inlogportal voor klanten.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. VBVB ICT is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Opnemen van telefoongesprekken

VBVB ICT kan telefoongesprekken opnemen voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden. VBVB ICT heeft een gerechtvaardigd belang om deze gesprekken te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Een opgenomen telefoongesprek wordt voor de duur van maximaal 31 dagen bewaard.

Als wij een geluidsopname hebben gemaakt, geven wij u een kopie als u daarom vraagt. U mag niet knippen of plakken in een geluidsopname en u mag de geluidsopname niet aan iemand anders geven of openbaar delen (bijv. via Facebook of YouTube). Hiervoor moet u ons eerst om toestemming vragen.

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan? Dan verzoeken wij u om daarover in eerste instantie met ons in gesprek te gaan. Bent u dan nog steeds ontevreden? Dan kunt u contact opnemen met de Authoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen dan besluiten een onderzoek naar VBVB ICT in te stellen.