Duurzame ICT

VBVB kan u daarmee helpen

Duurzame ICT

Met MVO wordt bedoeld: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook wel aangeduid met het 3P model waarbij de P’s staan voor: People, Planet & Profit. Een organisatie die aan MVO doet denkt dus niet alleen aan winst en aan bedrijfseconomische doelen (profit) maar ook aan het milieu (planet) en aan haar medewerkers, klanten, andere stakeholders en de maatschappij in brede zin (people). Duurzame ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan de MVO doelstellingen van uw organisatie.
VBVB wil graag MVO-en en doet hiervoor ook haar best. Wij zijn constant in beweging en proberen steeds nieuwe manieren te vinden om het MVO concept binnen onze organisatie verder vorm te geven. De ICT branche leent zich hier in principe ook uitstekend voor. Computers en bijbehoren ‘vreten’ energie en er zijn uiteraard steeds betere manieren om het verbruik hiervan te verminderen.

Maar niet alleen energieverbruik is een belangrijk punt, ook het ‘consuminderen’ in het algemeen en het verminderen van E-waste verdienen onze aandacht. Daarnaast hebben wij veel aandacht voor de Supply Chain, oftewel wie zijn onze leveranciers en hoe gaan zij met MVO om.
Belangrijk is dat wij ook onze (potentiële) klanten kunnen en willen helpen om steeds bewuster en milieuvriendelijker om te gaan met hun ICT omgeving. Wij kijken dan ook door een groene bril naar de netwerken en systemen van onze klanten en de wijze waarop zij hiermee omgaan. Wellicht kunnen wij u helpen om duurzame ict te implementeren binnen uw organisatie?
Groener gaan werken kan op vele manieren. Soms is het een kwestie van het vervangen van oude apparatuur voor nieuwe en dus zuinigere aparaten. Over het algemeen kun je zeggen dat ‘werken in de Cloud’ duurzamer is dan zelf als organisatie inhouse servers te hebben staan. Onze dienstverlening verschuift de afgelopen jaren ook om die reden steeds verder richting virtualisatie en hosted diensten.